Palvelut

Hoitomenetelmät

Korpomodifo on erikoistunut kivun hoitoon, nivelten liikkuvuuden edistämiseen ja urheilijan lihashuoltoon. Tavoitteen saavuttamiseksi olen erikoistunut menetelmiin kuten triggerpistehoitoon, lihaskalvohieronnan, sekä mobilisoivaan hierontaan.

HOITOMENETELMÄ

KIVUN LIEVITYS

Kova harjoitus tai staattinen työasento mahdollisesti aiheuttaa liiallista lihasjännitystä. Sen seurauksena verenkierto rajoittuu, kudoksissa ilmenee hapen puutetta ja kipu syntyy. Kun valtimot ovat supistuneet ja laskimoissa on tapahtunut muutoksia, turvotusta ilmenee. Ongelma-alue, esim. raaja, muuttuu kylmemmäksi, hikoilee enemmän ja väri tummenee.

Hieronnalla voi vähentää sympaattista aktivisuutta, turvotusta ja lihasjännityksiä. Hoidettavan raajan lämpötila nousee, turvotus laskee ja aineenvaihdunta parannee. Saan kohdistaa venytystä lihassyihin, joten lihasten elastisuus palautuu ja kiputila normalisoituu. Hieronnan kautta vapautuneita endorfiini hormonit poistavat kipua sekä nostavat kipukynnystä. Sopivia tekniikoita ovat myös triggerpistehoito, dry needling ja lihaskalvohieronta.

HOITOMENETELMÄ

NIVELTEN LIIKKUVUUDEN EDISTÄMINEN

Mobilisoivalla, eli nivelten liikkuvuutta edistävällä hieronnalla, pyrin palauttamaan nivelten luonnollisen liikelaajuuden. Nivelten liikelaajuuksien rajoittuneisuus voi johtua monista elämän aikana kehoon vaikuttaneista asioista, kuten huonosta ryhdistä, työn rasituksista, tapaturmista, tai pelkästään lihaskireydestä. Usein yhteen niveleen kohdistunut muutos vaikuttaa muihinkin kehonosiin, esimerkiksi vaikuttamalla kävelyasentoon.

Liikerajoitteisia niveliä mobilisoin erilaisilla tekniikoilla kuten venytyksellä, poikitaishieronnalla, tai lihaskalvohieronnalla. Tekniikat vaikuttavat joko itse niveleen, tai niveltä ympäröiviin lihaksiin ja muihin pehmytkudoksiin.

HOITOMENETELMÄ

URHEILIJAN LIHASHUOLTO

Urheilijan lihashuolto on tarkoitettu urheilijalle ja kuntoilijalle. Hieronnassa käytän teknikoita kuten poikittaishierontaa, triggerpistehoitoa, dry needling, venytyksiä tai niveliä mobilisoivaa hierontaa. Hoitosuunnitelmaa tehdessä otan huomioon lajispesifiset vaatimukset, urheilijan harjoituskauden, harjoitusohjelman, sekä yksilölliset tarpeet. Urheilijan lihashuollolla pyrin estämään vammojen syntymistä ja nopeuttamaan palautumista harjoituksen tai kilpailun jälkeen.

Parhaimmillaan hieronta ja muut urheilijan suoritusta tukevat asiantuntijapalvelut tulevat mukaan harjoitusmäärien ja – tehojen kasvaessa. Hieronnan aikana lihakseen tulee mikrorepeämiä, niin kuin urheillessakin, joten sitä voi verrata urheilusuoritukseen. Hieronnan paras ajankohta on ennen kevyttä harjoituspäivä.

HIERONTATEKNIIKKA

LIHASKALVOHIERONTA

Tässä hoitomenetelmässä käsittelen lihaksia, jänteitä ja nivelsiteitä käsin tai hierontaraudoilla. Käsittelyn aikana lihas on rentona, venytyksessä ja jopa kuormituksessa. Vaikutus syntyy hermotuksen, tai kudosstimulaation (esim. verenkierron vilkastumisen) kautta. Hoito poistaa sekä leposäryn että kuormitussäryn, koska pinnallisten lihaskalvojen hermotuksen stimulaatio aiheuttaa kivun tuntumisen estoa. Lisäksi lihastasapainoa ja nivelten liikelaajuus normalisoituvat. Lihaskalvohieronnalla voi myös tehokasti rikkoa ja poistaa lihaskiinnikeitä.

HIERONTATEKNIIKKA

MOBILISOIVA HIERONTA

Mobilisoivalla hieronnalla tarkoitetaan hierontatekniikka, jolla liikutan niveliä ja liikkeen avulla pyrin rentouttamaan lihasta. Tekniikka kohdistuu pintalihaksien lisäksi niveliin, nivelkapseleihin, sekä syvällä oleviin lihaksiin.

HIERONTATEKNIIKKA

TRIGGEROPISTEHOITO

Triggerpiste on ärtynyt kohta, joka sijaitsee luustolihaksen säikeellä, tai lihaksen kalvolla. Aktiivinen triggerpiste aiheuttaa yleensä kipua, sekä levossa että lihasrasituksen yhteydessä, kun taas ei-aktiivinen aiheuttaa kipua ainoastaan koskettamalla. Triggerpisteiden aikaansaama kipu on yleensä jomottava ja epämääräistä. Lisäksi triggerpiste voi nostattaa heijastekipua, mikä kohdistuu johonkin muuhun kehon osaan; esim. lapaluuta ympäröivät lihakset säteilevät käsiin aiheuttaen särkyä ja puutumista. On vahva tieteellinen näyttöä, että triggerpisteet ovat yksi yleisimpiä kivun aiheuttajia tuki- ja liikuntaelin vaivoissa.

HIERONTATEKNIIKKA

DRY NEEDLING

Dry needling tarkoita akupunktioneulalla tehtävää hoitoa. Menetelmä käytetään myofaskiaaliseen kivun hoitoon, jossa ohjaan neulan kivun aiheuttavaan triggerpisteseen. Myofaskiaalinen kipu on peräisin lihashermoliitoksesta, jossa vapaat hermopäätteet ovat herkistyneet. Dry needling hoidolla pyrin sammuttamaan herkistyneen triggerpisteen. Neulan käyttö voi aikaansaada lihasnykäyksen, joka katkaisee kivun nopeasti ja tehokasti. Dry needling on tehokas hoito erityisesti urheilijoille.